Mapa internetových stránek obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Mapa tradičních internetových stránek obce Bohuňov


     Níže uvedený přehled představuje tzv. mapu internetových stránek obce Bohuňov, přičemž uvedená struktura zachycuje všechny stránky, vytvářející internetovou prezentaci Bohuňova a Janoviček. Přirozené vzájemné souvislosti mezi tématy jednotlivých stránek jsou pro praktičtější prohlížení vyjádřeny a vyřešeny prostřednictvím mnoha hypertextových odkazů, nicméně tyto odkazy zde pro lepší přehlednost (vzhledem k jejich velkému množství) neuvádíme, podobně jako odkazy na „cizí internetové stránky“.

     Mapa internetových stránek zachycuje strukturu především starší verze, která je dle časových možností postupně nahrazována inovovanou novou verzí (u www stránek, které již byly alespoň zčásti inovovány, je rozsah inovace poznačen červenou poznámkou).

 

       « ÚVODNÍ STRÁNKA »  (INOVACE)

 

       « OBECNÍ ÚŘAD »  (INOVACE)

              « Územní plán obce Bohuňov »  (částečná inovace)

              « Hlášení místního rozhlasu »  (INOVACE)

                    « Dřívější hlášení místního rozhlasu »  (částečná inovace)

              « Elektronická úřední deska »  (částečná inovace)

              « Hospodaření obce »  (INOVACE)

              « Ochrana osobních údajů (GDPR) »  (INOVACE)

              « Hospodaření s odpady v obci »  (částečná inovace)

 

       « AKTUALITY »

              « Sněhové zpravodajství a počasí »  (částečná inovace)

              « Z událostí v obci – rok 2024 »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2024, vztahující se k historii obce »  (INOVACE)

              « Z událostí v obci – rok 2023 »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2023, vztahující se k historii obce »  (INOVACE)

              « Z událostí v obci – rok 2022 »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2022, vztahující se k historii obce »  (INOVACE)

              « Z událostí v obci – rok 2021 »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2021, vztahující se k historii obce »  (INOVACE)

              « Z událostí v obci – rok 2020 »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2020, vztahující se k historii obce »  (INOVACE)

              « Z událostí v obci – rok 2019 »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2019, vztahující se k historii obce »  (INOVACE)

              « Z událostí v obci – rok 2018 »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2018, vztahující se k historii obce »  (INOVACE)

              « Z událostí v obci – rok 2017 »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2017, vztahující se k historii obce »  (INOVACE)

              « Z událostí v obci – rok 2016 »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2016, vztahující se k historii obce »  (INOVACE)

              « Z událostí v obci – rok 2015 »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2015, vztahující se k historii obce »  (částečná inovace)

              « Z událostí v obci – rok 2014 »

                    « Výročí k roku 2014, vztahující se k historii obce »

              « Z událostí v obci – rok 2013 »

                    « Výročí k roku 2013, vztahující se k historii obce »

              « Z událostí v obci – rok 2012 »

                    « Výročí k roku 2012, vztahující se k historii obce »

              « Z událostí v obci – rok 2011 »

                    « Výročí k roku 2011, vztahující se k historii obce »

              « Z událostí v obci – rok 2010 »

                    « Výročí k roku 2010, vztahující se k historii obce »

              « Z událostí v obci – rok 2009 »

                    « Výročí k roku 2009, vztahující se k historii obce »

              « Z událostí v obci – rok 2008 »

                    « Výročí k roku 2008, vztahující se k historii obce »

              « Z událostí v obci – rok 2007 »

                    « Výročí k roku 2007, vztahující se k historii obce »

 

       « HOSPODAŘENÍ OBCE »  (INOVACE)

 

       « SOUČASNOST OBCE »  (INOVACE)

              « Dopravní spojení do obce »  (částečná inovace)

              « Pamětihodnosti v obci »

 

       « FOTOALBUM OBCE BOHUŇOV »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2023 »  (INOVACE)

              « Předvánoční koledování 2022 »  (INOVACE)

              « Bohuňov v (před)vánočním čase 2019 »  (INOVACE)

              « Předvánoční sousedské posezení 2019 »  (INOVACE)

              « Bohuňov v (před)vánočním čase 2019 »  (INOVACE)

              « Rozsvícení vánočního stromku 2019 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2019 »  (INOVACE)

              « Bohuňov v (před)vánočním čase 2018 »  (INOVACE)

              « Vánoční besídka 2018 »  (INOVACE)

              « Oslavy osmičkových výročí a znovuotevření budovy bývalé školy v Bohuňově »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2018 »  (INOVACE)

              « Předvánoční sousedské posezení 2017 »  (INOVACE)

              « Bohuňov v adventním a vánočním čase 2017 »  (INOVACE)

              « Hubertova jízda u Janoviček 2017 »  (INOVACE)

              « Účast na Vysočina Zetor show 2017 »  (INOVACE)

              « Rozloučení s prázdninami »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2017 »  (INOVACE)

              « Zájezd na Floru Olomouc »

              « Veřejné bruslení – prosinec 2016 »

              « Předvánoční posezení s vystoupením dětí 2016 »  (INOVACE)

              « Rozsvícení vánočního stromku 2016 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2016 »  (INOVACE)

              « Veřejné bruslení – prosinec 2015 »

              « Předvánoční sousedské posezení s vystoupením dětí 2015 »  (INOVACE)

              « Rozsvícení vánočního stromku 2015 »  (INOVACE)

              « Podzimní tvoření a putování s lampiony »  (INOVACE)

              « Alej u Bohuňova v anketě Alej roku 2015 »  (INOVACE)

              « Dětský den 2015 »  (INOVACE)

              « Oslava 115. výročí SDH Bohuňov »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2015 »

              « Dětský karneval 2015 »

              « Veřejné bruslení 2015 »

              « Sousedské posezení s vánoční besídkou 2014 »

              « Předvánoční dílna 2014 »

              « Rozsvícení vánočního stromku 2014 »  (INOVACE)

              « Dětský den 2014 »

              « Letní kino v Bohuňově »

              « Oslava výročí 630 let od první písemné zmínky »

              « Bohuňovská traktoriáda 2014 »

              « Velikonoční dílna 2014 »

              « Dětský karneval 2014 »

              « Předvánoční dílna 2013 »

              « Bohuňov v adventním a vánočním čase 2013 »

              « Dětský den 2013 »

              « Bohuňovská traktoriáda 2013 »

              « Hodina země 2013 »

              « Velikonoční dílna 2013 »

              « Dětský karneval 2013 »

              « Dětský den 2012 »

              « Bohuňovská traktoriáda 2012 »

              « Velikonoční dílna 2012 »

              « Dětský karneval 2012 »

              « Předvánoční dílna 2011 »

              « Bramboriáda 2011 »

              « Následky bouřky s kroupami v Janovičkách »

              « Hodina země 2011 »

              « Dětský karneval 2011 »

              « Tradiční hasičský ples »

              « Bramboriáda 2010 »

              « Oslava 110. výročí SDH Bohuňov »

              « Okrskové kolo hasičské soutěže »

              « Tradiční bohuňovské hody »

              « Dětský den 2008 »

              « Dětský karneval 2008 »

              « Vánoční besídka 2007 »

              « Dětský karneval 2007 »

              « Letecké fotografie Bohuňova a Janoviček z léta 2008 »

              « Letecké fotografie Bohuňova a Janoviček z roku 2008 »

              « Letecké záběry na Bohuňov z roku 2007 »

 

       « SLUŽBY A PODNIKÁNÍ »  (částečná inovace)

 

       « SYMBOLY OBCE »

 

       « KRONIKY »

              « Ukázky ze současné obecní kroniky »

 

       « Z HISTORIE »

 

       « PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ »  (INOVACE)

              « Hnízdění čápa bílého v Bohuňově »  (INOVACE)

 

       « BOHUŇOVSKÁ TRAKTORIÁDA »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2023 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2019 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2018 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2017 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2016 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2015 »

              « Bohuňovská traktoriáda 2014 »

              « Bohuňovská traktoriáda 2013 »

              « Bohuňovská traktoriáda 2012 »

 

       « SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ »

              « Úvodní stránka SDH »

              « Hasičské aktuality»  (částečná inovace)

                    « Výročí k roku 2024, vztahující se k historii sboru »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2023, vztahující se k historii sboru »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2022, vztahující se k historii sboru »  (INOVACE)

                    « Výročí k roku 2021, vztahující se k historii sboru »  (INOVACE)

                    « Z místních hasičských aktualit v roce 2020 »  (INOVACE)

                           « Výročí k roku 2020, vztahující se k historii sboru »  (INOVACE)

                    « Z místních hasičských aktualit v roce 2019 »  (INOVACE)

                           « Výročí k roku 2019, vztahující se k historii sboru »  (INOVACE)

                    « Z místních hasičských aktualit v roce 2018 »  (INOVACE)

                           « Výročí k roku 2018, vztahující se k historii sboru »  (INOVACE)

                    « Z místních hasičských aktualit v roce 2017 »  (INOVACE)

                           « Výročí k roku 2017, vztahující se k historii sboru »  (INOVACE)

                    « Z místních hasičských aktualit v roce 2016 »  (INOVACE)

                           « Výročí k roku 2016, vztahující se k historii sboru »  (INOVACE)

                    « Z místních hasičských aktualit v roce 2015 »

                           « Výročí k roku 2015, vztahující se k historii sboru »

                    « Z místních hasičských aktualit v roce 2014 »

                           « Výročí k roku 2014, vztahující se k historii sboru »

                    « Z místních hasičských aktualit v roce 2013 »

                           « Výročí k roku 2013, vztahující se k historii sboru »

                    « Z místních hasičských aktualit v roce 2012 »

                           « Výročí k roku 2012, vztahující se k historii sboru »

                    « Z místních hasičských aktualit v roce 2011 »

                           « Výročí k roku 2011, vztahující se k historii sboru »

                    « Z místních hasičských aktualit v roce 2010 »

                           « Výročí k roku 2010, vztahující se k historii sboru »

              « Hasičské symboly »

              « Z historie SDH »

              « Hasičské fotoalbum »

                    « Převzeti nového zásahového automobilu Ford Transit kombi (2020) »  (INOVACE)

                    « Bohuňovská traktoriáda 2019 »  (INOVACE)

                    « Zásah při požáru u Domanínského rybníka »  (INOVACE)

                    « Bohuňovská traktoriáda 2018 »  (INOVACE)

                    « Bohuňovská traktoriáda 2017 »  (INOVACE)

                    « Bohuňovská traktoriáda 2016 »  (INOVACE)

                    « Oslava 115. výročí SDH Bohuňov »  (INOVACE)

                    « Bohuňovská traktoriáda 2015 »

                    « Účast na akci Pyrocar 2014 u Přibyslavi »

                    « Oslava výročí 630 let od první písemné zmínky »

                    « Bohuňovská traktoriáda 2014 »

                    « Bohuňovská traktoriáda 2013 »

                    « Bohuňovská traktoriáda 2012 »

                    « Účast na akci Pyrocar 2011 u Přibyslavi »

                    « Účast na Galavečeru rekordů v Pelhřimově »

                    « Následky bouřky s kroupami v Janovičkách »

                    « Okrskové kolo hasičské soutěže 2011 »

                    « Shromáždění představitelů SDH... »

                    « Tradiční hasičský ples 2011 »

                    « Okrskové námětové cvičení – srpen 2010 »

                    « Účast na oslavě 130. výročí založení SDH Míchov »

                    « Oslava 110. výročí SDH Bohuňov »

                    « Okrskové kolo hasičské soutěže 2010 »

                    « Účast SDH Bohuňov na překonání rekordu »

                    « Okresní kolo hasičské soutěže 2009 »

                    « Účast na akci Pyrocar 2008 u Přibyslavi »

              « Hasičská technika »

              « Bohuňovská traktoriáda »

              « Účast na soutěžích »

              « Užitečné informace »

 

       « MYSLIVOST »

 

       « STATISTICKÉ PŘEHLEDY »

              « OSTATNÍ STATISTIKY »

                    « Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 »

                    « Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 »

                    « Přehled vývoje počtu obyvatel »

                    « Nejčastější křestní jména obyvatel obce »

                           « Nejčastější křestní jména obyvatel obce v roce 2008 »

              « VÝSLEDKY VOLEB V BOHUŇOVĚ A V JANOVIČKÁCH »

                    « Výsledky volby prezidenta České republiky »

                    « Výsledky voleb do zastupitelstva obce »

                    « Výsledky voleb do zastupitelstev krajů »

                    « Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR »

                    « Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR »

                    « Výsledky voleb do Evropského parlamentu »

                    « Výsledky referenda o přistoupení ČR k EU »

 

       « JANOVIČKY »  (INOVACE)

 

       « INZERCE »  (INOVACE)

 

       « VOLNÉ TÉMA »

              « Bohuňovská traktoriáda 2023 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2019 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2018 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2017 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2016 »  (INOVACE)

              « Bohuňovská traktoriáda 2015 »

              « Bohuňovská traktoriáda 2014 »

              « Největší intarzovaný obraz »

              « Bohuňovská traktoriáda 2013 »

              « Ocenění za péči o pomník »

              « Bohuňovská traktoriáda 2012 »

              « Horkovzdušné balóny »

              « Letecké fotografie Bohuňova a Janoviček z roku 2008 »

              « Bohuňovský banánovník »

              « Tradiční bohuňovské hody »

              « Památka na rok 1918 v naší obci »

              « Z historie bohuňovské školy »

              « Letecké záběry na Bohuňov z roku 2007 »

              « Hlasovací ankety »

 

       « MAPA WWW STRÁNEK OBCE BOHUŇOV »  (částečná inovace)

 

       « INFORMACE O WWW STRÁNKÁCH OBCE BOHUŇOV »  (částečná inovace)

              « Usnadnění nejen pro handicapované návštěvníky »

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2024
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mailové adresy