Hlášení místního rozhlasu v obci Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Hlášení místního rozhlasu v obci Bohuňov


     Na této stránce byl až do léta 2023 zveřejňován text všech zpráv, o kterých bylo informováno v rámci hlášení místního rozhlasu v obci Bohuňov (tedy v Bohuňově i v Janovičkách). Od podzimu 2023 však již nebývá podrobný písemný přepis hlášení k dispozici, avšak symbolicky je zde zmíněno alespoň datum hlášení, a případně také stručný obsah hlášení.


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 6. července 2024


Pozvání na místní fotbalový zápas (ženatí proti svobodním) na hřišti v Bohuňově v sobotu 6. července 2024 od 17 hodin, a od 18 hodin pouťové posezení pod KD v Bohuňově; v neděli 7. července od 10.30 hodin pouťová mše u místní kaple.


Hlášení místního rozhlasu ze středy 29. května 2024


Od pondělí 3. června 2024 – pod KD v Bohuňově lze donést použité elektrospotřebiče či nebezpečný odpad (např. barvy, laky, oleje, zářivky, výbojky, akumulátory apod.).


Hlášení místního rozhlasu ze středy 10. dubna 2024


Od pátku 12. dubna 2024 – v Bohuňově pod KD a v Janovičkách na návsi – kontejnery na velkoobjemový odpad.


V sobotu 20. dubna 2024 – v KD v Bohuňově – tzv. „hospodský kvíz“.


V neděli 28. dubna 2024 – 10. ročník Bohuňovské traktoriády.


Hlášení místního rozhlasu ve středu 1. listopadu 2023


Od podzimu 2023 již nebývá písemný přepis hlášení k dispozici, nicméně z tradice je zde zmiňováno alespoň datum hlášení. Tím, že písemný přepis již nebývá k dispozici, nelze garantovat zmínky o úplně všech hlášeních proběhlých od podzimu 2023.

 

Hlášení místního rozhlasu (s dostupným podrobným písemným přepisem) do léta 2023


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 4. května 2023


„Mateřská škola Lísek zve na zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024, který se koná ve středu 10. května od 8 do 16 hodin v budově MŠ v Lísku (čp. 90).“


„Od příštího pátku 12. května 2023 bude v Bohuňově pod KD a v Janovičkách na návsi přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. V Bohuňově pod KD lze navíc donést použité elektrospotřebiče či nebezpečný odpad (např. barvy, laky, oleje, zářivky, výbojky, akumulátory apod.) – ty budou skladovány mimo kontejner na velkoobjemový odpad.“


„Ve středu 17. května 2023 od 19.00 hodin proběhne v KD veřejná prezentace, která představí studii pro budoucí rekonstrukci KD v Bohuňově, a taktéž řešení odkanalizování obce Bohuňov (včetně Janoviček)“.


Hlášení místního rozhlasu ze středy 5. dubna 2023


„Obecní úřad Bohuňov oznamuje, že ve čtvrtek 6. dubna 2023 v době od 7.30 h do 15.00 hodin bude Bohuňov a Janovičky (z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy) bez dostupnosti elektrického proudu.“


Hlášení místního rozhlasu z úterý 3. ledna 2023


„Tuto sobotu 7. ledna 2023 proběhne v Bohuňově a v Janovičkách tradiční Tříkrálová sbírka.


„Obecní úřad Bohuňov oznamuje, že jsou stále k dispozici volná místa na zájezd na muzikál „Devět křížů“ do Městského divadla v Brně, který se uskuteční v sobotu 4. března 2023; více informací « na obecním úřadě ».“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 30. června 2022


„V pátek 1. července 2022 se bude v rámci putovního letního kina promítat (pod KD v Bohuňově) česká komedie « Srdce na dlani », v sobotu 2. července pak česká pohádka « Tajemství staré bambitky 2 ». Začátek vždy po setmění (přibližně v 21.30 hodin); v případě nepříznivého počasí proběhne promítání v KD.“


„SDH Bohuňov Vás zve na oslavu u příležitosti 120. + 2. výročí založení sboru, a to na neděli 3. července 2022. Program bude zahájen v 11 hodin tradiční mší svatou u kaple, další program bude následovat již pod KD – od 14 hodin vítáním sborů, nástupem a projevy, a také volnou zábavou s živou hudbou.“


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 28. května 2022


„Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z nemovitostí, že ti vlastníci nemovitostí, kterým nepřišla poštovní poukázka (nebo případně e-mail) s informací o platbě daně z nemovitostí pro rok 2022, mohou navštívit finanční úřad (resp. jeho územní pracoviště) v Bystřici nad Pernštejnem, kde Vám každé pondělí a středu rády pomohou 2 pracovnice s případným podáním daňového přiznání pro rok 2022, a to až do 8. června 2022 v tomto počtu, protože u některých z Vás mohlo dojít ke změně skutečností.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 4. května 2022


„Oznamujeme všem účastníkům « zájezdu » na zahradnickou výstavu Floria Kroměříž, že odjezd autobusu bude tuto sobotu 7. května v 7.00 hodin od KD Bohuňov.“


„Dále oznamujeme, že zápis do Mateřské školy v Lísku pro školní rok 2022/2023 se koná v úterý 10. května v době od 8 do 16 hodin (viz « podrobnější informace »).“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrka 17. března 2022


„Tuto sobotu 19. března 2022 od 13.00 hodin proběhne před kulturním domem v Bohuňově tradiční očkování psů proti vzteklině.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrka 6. ledna 2022


„Tuto sobotu 8. ledna 2022 proběhne v Bohuňově a v Janovičkách tradiční Tříkrálová sbírka, v případě nepříznivého počasí až v sobotu 15. ledna 2022. Jedna kasička bude k dispozici i v prodejně smíšeného zboží v Bohuňově, a to až do příští soboty 15. ledna 2022.“


Hlášení místního rozhlasu z pátku 15. října 2021


„Oznamujeme občanům, že pod KD v Bohuňově je přistaven kontejner na železný odpad, který bude odvezen v pondělí 18. října 2021. Prosíme o dodržování ukládání odpadu dle jeho druhu; do tohoto kontejneru rozhodně nepatří části dřevěného nábytku, koberec, či plastová houpačka.“


„Dále oznamujeme, že od příštího pátku 22. října 2021 bude (opět v Bohuňově pod KD a v Janovičkách na návsi) k dispozici kontejner na komunální velkoobjemový odpad.“


(Další užitečné informace o třídění odpadu jsou stále k dispozici tradičně na stránce « Hospodaření s odpady v naší obci ».)


Hlášení místního rozhlasu ze středy 30. června 2021


„Obec Bohuňov pořádá sbírku stavebního materiálu pro obce postižené tornádem. Stavební materiál ve formě střešních latí, desek, hřebíků, střešních fólií, případně ručního nářadí je možné přinést v průběhu čtvrtka 1. července 2021 na OÚ v Bohuňově, nebo je možné si domluvit nakládku. Vybraný materiál obec zaveze v pátek 2. července 2021 přímo na přerozdělovací místo v obci Hrušky. Děkujeme za jakoukoliv materiální pomoc.“


Hlášení místního rozhlasu z úterý 15. června 2021


„Prodejna smíšeného zboží (COOP) v Bohuňově bude v období od čtvrtka 17. června až do pondělí 28. června 2021 uzavřena z důvodu rekonstrukce interiéru. Staré regály z prodejny budou zdarma k dispozici.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 28. dubna 2021


„MŠ Lísek oznamuje zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, který proběhne (s ohledem na aktuální vládní opatření) bez přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců ve dnech 10.–14. května 2021. Žádosti budou přijímány podáním datovou schránkou, emailem, poštou, nebo osobním podáním v Mateřské škole v Lísku ve středu 12. května 2021 (8.00–15.00 h); viz « další informace ».“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 14. dubna 2021


„Od tohoto pátku 16. dubna 2021 bude v Bohuňově (pod KD) a v Janovičkách (na návsi) k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad.“


„Zájemci o palivové dřevo z obecního lesa se mohou přihlásit na obecním úřadě nebo přímo u Jana Mičína do konce měsíce dubna.“


„Upozorňujeme, že svoz komunálního odpadu probíhá od dubna (jako každý rok) ve čtrnáctidenním intervalu.“


Hlášení místního rozhlasu z pondělí 22. února 2021


„S ohledem na vydané vládní nařízení, týkající se nošení ochrany úst a nosu, které bude platit od zítřejšího dne, kdy bude nutné nosit respirátor třídy FFP2 a vyšší, případně nanoroušku nebo 2 chirurgické roušky, a to zejména při návštěvě lékaře, ve veřejné hromadné dopravě nebo v obchodech, tak ten kdo nutně tyto ochranné pomůcky potřebuje, je možné si respirátor či roušku vyzvednout zdarma na OÚ – ihned po vyhlášení až do cca 17.30 hodin, a dále budou případně k dispozici ve středu « v úředních hodinách OÚ ».“


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 9. ledna 2021


„Letošní rok neproběhne Tříkrálová sbírka tradičním způsobem, avšak i přesto mohou obyvatelé Bohuňova a Janoviček přispět do kasiček, které jsou umístěny v místní prodejně smíšeného zboží COOP (kasička je přístupná během provozní doby obchodu) a v kanceláři Obecního úřadu v Bohuňově (do kasičky na OÚ lze přispět během úředních hodin ve středu 13. ledna a 20. ledna. Tříkrálová sbírka (prostřednictvím kasiček) bude probíhat do 24. ledna 2021.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 4. listopadu 2020


„Od pátku 6. listopadu 2020 je možné ukládat železný odpad do kontejneru, který bude umístěn pod kulturním domem v Bohuňově; rovněž je možné vedle tohoto kontejneru ukládat použité elektrospotřebiče. Prosíme o dodržování umístění druhu odpadu a čistotu v bezprostřední blízkosti.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 27. srpna 2020


Sdělení s krátkodobou platností (informování o možnosti nákupu meruněk a broskví od projíždějícího soukromého prodejce).


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 2. července 2020


„V pátek 3. července 2020 budeme promítat (v rámci tradiční akce putovní letní kino) český film Na střeše, v sobotu 4. července potom českou komedii Poslední aristokratka; promítání bude pod KD (za nepříznivého počasí v KD), začátek v 21.30 hodin.


„V sobotu (po pouťové mši) bude pod KD stánek s pouťovým sortimentem, a od 15 hodin (až do večera) rovněž skákací hrad pro děti.“


Hlášení místního rozhlasu z pátku 24. dubna 2020


„V Bohuňově pod KD a také v Janovičkách je ode dneška (tj. od pátku 24. dubna) k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad.“


„Mateřská škola Lísek oznamuje, že od 2. do 16. května 2020 proběhne zápis dětí do MŠ; s ohledem na probíhající vládní opatření formou podání přes datovou schránku, e-mailem, poštou, nebo také osobně dne 6. května 2020 od 8 do 15 hodin. Více informací na letáku na vývěsce OÚ (na budově KD v Bohuňově).“


„Firma Bromová – Seč bude prodávat kuřice různých barev, stáří 18 týdnů, cena 185 Kč za kus; prodej se uskuteční v neděli 26. dubna 2020 ve 12.15 hodin v Bohuňově u prodejny smíšeného zboží.“


„OÚ Bohuňov oznamuje, že stále má k dispozici menší množství dezinfekce rukou, případní zájemci si mohou přijít na OÚ pro natočení do vlastních obalů, nejlépe o objemu cca 150–250 ml.“


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 22. února 2020


„Oznamujeme občanům, že jsou již k dispozici známky na popelnice, které je možné si vyzvednout po zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu v úředních hodinách obecního úřadu, tradičně každou středu. Tento poplatek, spolu s poplatkem za psy, je možné uhradit až do konce měsíce března 2020.“


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 30. listopadu 2019


„Oznamujeme občanům, že v neděli 1. prosince 2019 v 17.00 hodin proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromku na návsi v Bohuňově; občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 24. října 2019


„Srdečně Vás zveme na již tradiční podzimní dílnu (nejen pro děti), která se uskuteční tuto neděli 27. října 2019 od 16.30 hodin v KD v Bohuňově. V 18.00 hodin pak vyrazíme s lampionem za pokladem. Baterky a tavící pistole s sebou.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 16. října 2019


„Oznamujeme rodičům dětí, že každý pátek od 18.30 hodin bude v tělocvičně obecního úřadu probíhat cvičení pro děti, poplatek činí 20 Kč za 1 cvičení; začínáme již tento pátek 18. října 2019.“


„Dále oznamujeme občanům, že od pátku bude v Bohuňově pod KD a v Janovičkách k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad.“


Hlášení místního rozhlasu z pondělí 14. října 2019


„Oznamujeme občanům, že v úterý 15. října 2019 od 17.00 do 18.00 hodin bude MVDr. Vrbík čipovat psy, v Bohuňově před KD a následně i v Janovičkách. Cena čipu (bez registrace na internetu) je 300 Kč.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 11. září 2019


„Oznamujeme občanům, že je možné odevzdat použité elektrospotřebiče pod KD v Bohuňově.“


„Obec Bohuňov pořádá v sobotu 16. listopadu 2019 zájezd do Dalešického pivovaru s exkurzí v jaderné elektrárně Dukovany a v přečerpávací vodní elektrárně v Dalešicích. Zájemci se mohou hlásit starostovi nebo místostarostovi obce do 25. října 2019.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 28. srpna 2019


[Informace o pořádání akce pro děti – „sportovní odpoledne“, které se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 od 14 hodin pod kulturním domem v Bohuňově.]


Hlášení místního rozhlasu z pátku 5. července 2019


„OÚ v Bohuňově vás srdečně zve na tradiční pouťové posezení, které se koná v sobotu 6. července 2019 od 17 hodin pod kulturním domem v Bohuňově. Živá hudba a občerstvení zajištěno.“


„Dále Vás srdečně zveme na promítání letního putovního kina, které se uskuteční již příští týden v pátek a sobotu 12. a 13. července, kdy budeme promítat film „Dvě nevěsty a jedna svatba“, v sobotu pak film „Po čem muži touží“; začátek bude přibližně v 21.30 hodin pod KD, v případě nepříznivého počasí pak přímo v kulturním domě.“


Hlášení místního rozhlasu z úterý 18. června 2019


„MUDr. Petrová oznamuje, že z důvodu dovolené nebude ordinovat ve dnech 19.–21. června a dále 1.–12. července 2019.“


Hlášení místního rozhlasu z pondělí 6. května 2019


„Společnost Bohuňov, a.s., oznamuje, že ve středu 8. května 2019 proběhne brigáda na sběr kamene, případní zájemci mají sraz v 7.00 hodin u zastávky v Bohuňově.“


„Firma Svoboda – Lučice oznamuje prodej chovných kuřic a krůt, který se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019 v 13.55 hodin u KD v Bohuňově.“


Hlášení místního rozhlasu z úterý 30. dubna 2019


„Oznamujeme občanům, že svoz komunálního odpadu proběhne místo středy až ve čtvrtek 2. května 2019.“


„Dále opakovaně připomínáme, že zbytky stromů, keřů, větví apod., nepatří do kontejneru na bioodpad. Tyto zbytky lze dávat do kontejneru pouze ve formě dřevní štěpky nebo pilin.“


Hlášení místního rozhlasu z úterý 9. dubna 2019


„Zastupitelstvo obce pořádá pro své občany v sobotu 4. května 2019 zájezd do Kroměříže na (jarní, prodejní a zahradnickou) výstavu Floria Kroměříž. Zájemci se mohou nahlásit nejpozději ve středu 17. dubna 2019 na OÚ.“


„Dále OÚ oznamuje všem občanům, že v Bohuňově a v Janovičkách jsou k dispozici kontejnery na bioodpad, a tímto prosíme občany, aby do nich ukládali pouze bioodpad, mezi který rozhodně nepatří např. zbytky stromů, větve a keře.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 20. března 2019


„Tuto sobotu 23. března 2019 proběhne očkování psů proti vzteklině, v Bohuňově od 11 h do 11.45 h, a v Janovičkách od 12 hodin.“


„Dále oznamujeme, že je možné se přihlásit na OÚ na provedení revizí komínů, které proběhne příští pátek 29. března a případně v sobotu 30. března 2019.“


„Opakovaně prosíme případné zájemce o členství v kontrolním a finančním výboru obce, aby se přihlásili na OÚ.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 20. února 2019


„MUDr. Petrová oznamuje, že v týdnu od 4. do 8. března 2019 nebude z důvodu dovolené ordinovat.“


„Místní prodejna smíšeného zboží (COOP) bude mít tuto sobotu 23. února 2019 zavřeno.“


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 19. ledna 2019


„Zastupitelstvo obce oznamuje, že stále je možné se přihlásit do kontrolního a finančního výboru obce. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ.“


„Dále oznamujeme, že zájemci o dřevo z obecního lesa se mohou hlásit taktéž na OÚ do konce měsíce ledna 2019, případně přímo Janu Mičínovi.“


„Oznamujeme, že poplatky za komunální odpad a za psy (na rok 2019) se budou vybírat tradičně během února 2019.“


„Zastupitelstvo obce vyhlašuje « záměr na pronájem volného bytu » (o velikosti 3+KK, výměra 100,8 m²) v budově obecního úřadu (Bohuňov čp. 40). Zájemci se mohou hlásit na OÚ do konce měsíce ledna 2019.“


„SDH Vás srdečně zve na ples, který se koná 19. ledna 2019 v KD v Bohuňově. K tanci a poslechu hraje skupina Flašinet. Bohaté občerstvení a tombola zajištěna.“


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 15. prosince 2018


„Obecní úřad Vás srdečně zve na tradiční vánoční besídku, která se koná v neděli 16. prosince 2018 od 14 hodin v kulturním domě v Bohuňově.“


„Dále Vás zveme na veřejné bruslení na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem, které se uskuteční v pátek 28. prosince 2018 od 10.15 do 11.45 hodin, sraz 15 minut předem.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 7. listopadu 2018


„Oznamujeme občanům, že od tohoto pátku 9. listopadu bude v Bohuňově pod kulturním domem k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad, v Janovičkách bude umístěn na návsi. Dále je možné pod kulturní dům složit použité elektrospotřebiče.“


„V sobotu 10. listopadu od 18 hodin Vás srdečně zveme do kulturního domu na divadelní představení Don Quijote de la Ancha, v podání brněnského divadla « Klauniky ». Vstupné je 60 Kč za dospělého, děti 40 Kč.“


„Zastupitelstvo obce Bohuňov žádá občany, kteří by měli zájem o členství v kontrolním a finančním výboru obce, ať sdělí případný zájem « na obecním úřadě ».“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 25. října 2018


„V sobotu 27. října 2018 se v Bohuňově uskuteční tradiční akce (převážně pro děti) „S lampionem za pokladem“. Od 17.00 hodin proběhne podzimní dílna v KD, a v 18.30 hodin vyrazíme za pokladem. Občerstvení zajištěno.“


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 1. září 2018


„Příští sobotu 8. září 2018 od 15 hodin proběhne pod KD v Bohuňově dětský den, tentokrát ve stylu divoký západ. Srdečně Vás zveme.“


„Dále oznamujeme, že celý příští týden (od 3. do 8. září 2018) bude místní prodejna COOP z důvodu dovolené zavřena.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 1. srpna 2018


„V sobotu 28. července 2018 v Bohuňově na středisku v době od 17.00 do 21.00 hodin došlo ke zcizení žebříku ke kombajnu soukromého zemědělce. Prosíme případné svědky, aby veškeré informace ke zcizení nahlásili na OÚ v Bohuňově.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 19. dubna 2018


„Oznamujeme občanům, že tuto sobotu 21. dubna 2018 od 18.00 hodin proběhne v Bohuňově a v Janovičkách sběr železa, přičemž železo bude nakládáno u jednotlivých domů.“


„Dále upřesňujeme odjezd pro všechny účastníky zájezdu na akci Floria Kroměříž – příští sobotu 28. dubna 2018 v 7.30 hodin od kulturního domu v Bohuňově.“


„Stále je možnost využít kontejner na velkoobjemový odpad pod KD v Bohuňově, a to až do pátku 20. dubna 2018.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 12. dubna 2018


„Oznamujeme občanům, že od pátku 13. dubna 2018 bude v Bohuňově (pod kulturním domem) a v Janovičkách přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 28. března 2018


„OÚ pořádá v pátek 30. března 2018 od 14.00 hodin velikonoční dílnu pro děti (v KD v Bohuňově). Všechny srdečně zveme.“


„Připomínáme pro všechny fanoušky bruslení, že tuto sobotu 31. března 2018 v době od 11.00 do 12.30 hodin je opět zajištěno na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem veřejné bruslení pro obyvatele Bohuňova a Janoviček.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 22. března 2018


„V sobotu 24. března 2018 od 11.00 do 11.45 hodin proběhne v Bohuňově před budovou KD očkování psů proti vzteklině; poté bude probíhat očkování i v Janovičkách.“


„Dále oznamujeme, že příští sobotu 31. března 2018 v době od 11.00 do 12.30 hodin je opět zajištěno na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem veřejné bruslení pro obyvatele Bohuňova a Janoviček.“


„Drůbežárna Mírovka nabízí k prodeji chovné kuřice – barva červená a černá, stáří 12 a 21 týdnů. Prodej proběhne v pátek 6. dubna ve 13.55 hodin u KD v Bohuňově. Objednávky lze nahlásit do středy 28. března 2018 u prodejce; podrobnější informace jsou k dispozici na nástěnce obecního úřadu.“


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 30. prosince 2017


„Oznamujeme všem občanům, že místní prodejna smíšeného zboží bude první týden v lednu 2018 uzavřena (čerpání dovolené).“


„Příští sobotu 6. ledna 2018 se v Bohuňově a v Janovičkách uskuteční Tříkrálová sbírka.“


„V sobotu 13. ledna 2018 proběhne kontrola komínů (případně i čištění). Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.“


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 9. prosince 2017


„SDH Bohuňov zve všechny členy sboru na konání výroční valné hromady SDH, v sobotu 9. prosince 2017 v 19.00 hodin v KD Bohuňov.“


„Obecní úřad Bohuňov zve všechny občany na již tradiční vánoční sousedské posezení, které se bude konat v neděli 17. prosince 2017 od 14.00 hodin v KD Bohuňov.“


„Dále oznamujeme, že ve čtvrtek 28. prosince 2017 od 10.00 do 11.30 hodin bude pro obyvatele Bohuňova a Janoviček zajištěno bruslení na zimním stadionu v Bystřici n. P.“


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 9. prosince 2017


„SDH Bohuňov zve všechny členy sboru na konání výroční valné hromady SDH, v sobotu 9. prosince 2017 v 19.00 hodin v KD Bohuňov.“


„Obecní úřad Bohuňov zve všechny občany na již tradiční vánoční sousedské posezení, které se bude konat v neděli 17. prosince 2017 od 14.00 hodin v KD Bohuňov.“


„Dále oznamujeme, že ve čtvrtek 28. prosince 2017 od 10.00 do 11.30 hodin bude pro obyvatele Bohuňova a Janoviček zajištěno bruslení na zimním stadionu v Bystřici n. P.“


Hlášení místního rozhlasu z úterý 7. listopadu 2017


„V sobotu 11. listopadu 2017 bude v Bohuňově a v Janovičkách provedena plánovaná deratizace proti hlodavcům; občané, kteří projevili zájem, si mohou vyzvednout deratizační prostředek u OÚ přibližně v 11 hodin, případně je budou mít uloženy na OÚ. Rovněž upozorňujeme, aby si občané zajistili volně pobíhající zvířata, aby nedošlo případně k možnému pozření těchto deratizačních přípravků.“


„Dále oznamujeme, že do pátku 10. listopadu 2017 je možné se přihlásit na plánovaný zájezd do vinného sklípku, a také je třeba jeho uhrazení!!!"


Hlášení místního rozhlasu ze středy 11. října 2017


„Obec Bohuňov bude koncem měsíce října zajišťovat deratizaci kanalizace proti potkanům, kdo z občanů má zájem i o dodání dávky do domácnosti, ať se přihlásí na obecní úřad nejpozději do 20. října 2017 (1 dávka pro domácnost bude stát 100 Kč).“


„Dále oznamujeme, že tento víkend (14. a 15. října) budou v Bohuňově a v Janovičkách k dispozici kontejnery na velkoobjemový odpad. Zároveň je možné dovést k likvidaci (pod kulturní dům v Bohuňově) i vysloužilé elektrospotřebiče, které budou následně koncem příštího týdne odvezeny."


Hlášení místního rozhlasu z úterý 12. září 2017


„Oznamujeme občanům, že z důvodu pokládání nového povrchu na komunikaci od rozcestí (k Janovičkám; směrem od Domanína) do Janoviček dojde k uzávěrce této silnice, a to od středy 13. září dopoledne až do pátečního rána 15. září 2017. Objízdná trasa vede přes Bohuňov.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 30. srpna 2017


„OÚ v Bohuňově srdečně zve všechny občany na rozloučení s prázdninami, které se bude konat tuto sobotu 2. září 2017 od 13.00 hodin pod KD v Bohuňově.“


„Dále oznamujeme, že příští týden od 4. do 10. září 2017 bude z důvodu dovolené uzavřen místní obchod."


Hlášení místního rozhlasu ze středy 12. července 2017


„MUDr. Petrová oznamuje, že od 17. do 28. července 2017 nebude ordinovat z důvodu dovolené, zastupovat bude MUDr. Sáblík.“


„Všechny občany zveme tento víkend na promítání putovního letního kina, v pátek 14. července 2017 budeme promítat romantickou komedii Všechno nebo nic, v sobotu 15. července 2017 komedii Instalatér z Tuchlovic. Promítat se bude na tradičním místě pod KD v Bohuňově, v případě nepříznivého počasí na sále v KD. Předpokládaný začátek vždy cca v 21.30 hodin."


„Prosíme občany, aby do kontejnerů na bioodpad ukládali pouze odpad, který tam patří, zejména tam neukládali větve ze stromů; do kontejnerů lze ukládat maximálně dřevní štěpku z nich. Děkujeme za pochopení."


Hlášení místního rozhlasu z pondělí 26. června 2017


„Oznamujeme občanům, že od této středy 28. června 2017, vždy od 8.40 hodin, bude možné zakoupit maso a uzeniny z Bobrové (řeznictví) přímo v pojízdné prodejně, a to před kulturním domem v Bohuňově. Prodej bude probíhat každou středu.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 15. června 2017


„Oznamujeme občanům, že tuto sobotu 17. června 2017 bude místní obchod otevřen pouze od 6.30 do 9.00 hodin.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 20. dubna 2017


„Oznamujeme občanům, že od pátku 21. dubna bude v Bohuňově i v Janovičkách k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad.“


„Dále oznamujeme pro všechny účastníky zájezdu na výstavu Flora Olomouc, že odjezd autobusu bude tuto sobotu 22. dubna 2017 v 7.00 hodin od KD v Bohuňově."


Hlášení místního rozhlasu ze středy 15. března 2017


„V sobotu 25. března 2017 proběhne od 11 hodin do 11.45 hodin očkování psů, v Bohuňově před KD, a pak následně i v Janovičkách.“


„Dále informujeme občany o možnosti zakoupení chovných kuřic – více informací na vývěsce OÚ umístěné na KD."


Hlášení místního rozhlasu z neděle 5. března 2017


„Prosíme obyvatele, pokud by našli chovnou kočku stříbřité barvy, aby informovali přímo paní Jarmilu Šejnohovou, nebo informovali obecní úřad." [kočka nakonec nalezena]


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 4. března 2017


„Oznamujeme občanům, že opět bude možnost těžby palivového dřeva, případní zájemci se mohou hlásit do příští neděle 12. března přímo Janu Žilkovi nebo Janu Mičínovi.“


„Obec Bohuňov bude pořádat zájezd na Floru Olomouc v sobotu dne 22. dubna 2017, zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 19. března 2017."


Hlášení místního rozhlasu ze středy 4. ledna 2017


„Tuto sobotu 7. ledna 2017 se v Bohuňově i v Janovičkách uskuteční Tříkrálová sbírka. V případě nepříznivého počasí se sbírka uskuteční až příští sobotu 14. ledna 2017.“


„Dále oznamujeme občanům, že svoz komunálního odpadu místo této středy proběhne až ve čtvrtek 5. ledna 2017."


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 15. prosince 2016


„Srdečně Vás zveme tuto neděli 18. prosince 2016 od 14.00 hodin do KD v Bohuňově na již tradiční vánoční posezení.“


„Dále oznamujeme, že tuto sobotu 17. prosince 2016 proběhne v Bohuňově i v Janovičkách kontrola komínů nahlášených domácností. Z důvodu velkého zájmu nedojde ke kontrole všech komínů, další termín Vám následně oznámíme."


Hlášení místního rozhlasu z pátku 25. listopadu 2016


„Obecní úřad Vás srdečně zve na slavnostní rozsvěcování vánočního stromu, které se koná v neděli 27. listopadu 2016 v 17.00 hodin v Bohuňově na návsi.“


„Dále oznamujeme všem účastníkům zítřejšího zájezdu do Valtic, že odjezd autobusu od KD v Bohuňově je plánován na 10.00 hodin."


Hlášení místního rozhlasu ze středy 16. listopadu 2016


„Obecní úřad oznamuje, že zítra (ve čtvrtek 17. listopadu) se koná brigáda v obecním lese. Sraz v 8.00 hodin u KD, sekery s sebou.“


„Dále oznamujeme, že kdo z občanů by měl zájem o provedení kontroly komína, ať se přihlásí na OÚ Bohuňov do týdne [tj. nejpozději ve středu 23. listopadu 2016]."


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 3. listopadu 2016


„Obecní úřad oznamuje, že v pátek 4. listopadu 2016 se v Bohuňově a v Janovičkách může vyskytnout problém s tlakem vody z důvodu provádění odkalování vodovodu prováděný Vodárenskou akciovou společností. Děkujeme za pochopení.“


„Dále oznamujeme, že o tomto víkendu budou v Bohuňově i v Janovičkách přistaveny (TS Města Bystřice nad Pernštejnem) kontejnery na velkoobjemový odpad.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 26. října 2016


„OÚ Bohuňov Vás zve na podzimní tvoření, které se bude konat v sobotu 29. října 2016 od 15.00 hodin v KD. Více informací na plakátu KD. Dále v sobotu 29. října bude lampionové putování za čapím pokladem, sraz v 18.00 hodin u KD, lampiony s sebou. Občerstvení pro malé i velké zajištěno.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 29. září 2016


„Oznamujeme občanům, že tuto sobotu 1. října 2016 bude místní prodejna smíšeného zboží (COOP) zavřena.“


Hlášení místního rozhlasu z úterý 30. srpna 2016


„MŠ Lísek oznamuje, že školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016 dnem otevřených dveří. Zároveň škola upozorňuje, že z důvodu odstávky el. proudu bude v tento den provoz MŠ omezen do 12.30 hodin, a bez obědu.“


Hlášení místního rozhlasu z pondělí 22. srpna 2016


„Oznamujeme všem občanům, že zítra 23. srpna 2016 v době od 7.30 až do 17.30 hodin nepůjde v Bohuňově i v Janovičkách el. proud, z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. Zároveň bude zavřena i místní prodejna smíšeného zboží.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 11. srpna 2016


„Tuto neděli 14. srpna od 14 hodin proběhne v Bohuňově pod KD dětský den se spoustou soutěží a zábavy, v 17 hodin i s dřevěným divadlem pana Hrubce. Občerstvení zajištěno.“


„Soukromý prodejce přijede zítra (v pátek 12. srpna 2016) prodávat ovoce a zeleninu, např. meruňky a jahody za cenu 49 Kč/kg, do Janoviček na náves v 18.30 hodin, a poté do Bohuňova v 19.00 hodin.“


„Dále oznamujeme, že od pondělí 18. srpna 2016 je možné odevzdat použité elektrospotřebiče, které budou následně (za týden) odvezeny; v Janovičkách je lze přivézt přímo k panu Vítu Mičínovi, v Bohuňově pod KD.“


Hlášení místního rozhlasu z neděle 17. července 2016


Obec Bohuňov zve srdečně všechny občany na další promítání (původně neplánované) v rámci letního kina; dnes večer od 18 hodin bude v KD v Bohuňově promítán český film „Něžné vlny“.


Hlášení místního rozhlasu ze středy 29. června 2016


„SDH Bohuňov oznamuje a zároveň zve všechny občany na pouťové posezení, které se koná v neděli 3. července od 15 hodin pod KD v Bohuňově. Živá hudba a občerstvení zajištěno.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 23. června 2016


„SDH Bohuňov oznamuje, že kdo z řad hasičů má zájem se zúčastnit oslav 120. výročí založení sboru v Rozsochách, tak sraz je tuto sobotu (25. června) ve 13 hodin pod KD v Bohuňově.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 15. června 2016


„Firma Svoboda (drůbežárna Mírovka) opět nabízí k prodeji chovné kuřice (barvy červené a černé, stáří 19 týdnů, cena 150 Kč za kus). Prodej se uskuteční v pátek 17. června 2016 ve 13.55 hodin u kulturního domu v Bohuňově.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 8. června 2016


„Oznamujeme občanům, že tuto sobotu 11. června 2016 proběhne očkování psů proti vzteklině, v Bohuňově od 10.00 do 10.30 hodin před KD, v Janovičkách na návsi od 10.45 do 11.00 hodin. Cena činí 80 Kč za psa. Na vyžádání je možnost očkování kombinací, zakoupení prostředků na odčervení, nebo i obojků proti blechám a klíšťatům. Očkování provede pan MVDr. Vrbík.“


Hlášení místního rozhlasu z pátku 8. dubna 2016


„Zítra, v sobotu 9. dubna 2016 budou mít zájemci možnost zakoupit si kapra – mezi 8 a 9 hodinou u obecního rybníka v Bohuňově; cena 50 Kč/kg.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 6. dubna 2016


„Firma Svoboda (drůbežárna Mírovka) nabízí chovné kuřice. Prodej se uskuteční v úterý 12. dubna 2016 ve 13.55 hodin u kulturního domu v Bohuňově. Bližší informace na vývěsce obecního úřadu.“


Hlášení místního rozhlasu z pátku 1. ledna 2016


„Zítra, v sobotu 2. ledna 2016 proběhne v Bohuňově i v Janovičkách tradiční Tříkrálová sbírka.“


„Dále oznamujeme, že pro značný zájem je možné využít po dobu „prvního“ lednového týdne kontejner na velkoobjemový odpad, který je umístěn pod KD v Bohuňově.“


„Zájemci o těžbu palivového dřeva se nahlásí do 15. ledna 2016 J. Žilkovi nebo J. Mičínovi.“


Hlášení místního rozhlasu ze středy 2. prosince 2015


„Od dnešního dne (2. prosince) je v Janovičkách k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad, od sobotního odpoledne bude přistaven také do Bohuňova.“


„Rádi bychom Vás pozvali příští sobotu 12. prosince od 15 hodin do KD v Bohuňově na předvánoční sousedské posezení s bohatým programem, plným vánočních básniček a koled, které si pro Vás připravily naše děti. Přijďte si s námi zpříjemnit předvánoční čas. Občerstvení zajištěno.“


Hlášení místního rozhlasu z pátku 27. listopadu 2015


„Srdečně Vás zveme na rozsvícení vánočního stromku, které se uskuteční v neděli 29. listopadu 2015 v 17.00 hodin na návsi v Bohuňově. S koledami a básněmi vystoupí místní děti. Přijďte si zpříjemnit první adventní neděli.“


„Zítra se uskuteční zájezd do vinného sklípku do Bzence. Pro všechny účastníky zájezdu oznamujeme, že odjezd autobusu je v 10.30 hodin od KD v Bohuňově a o chvíli později pak z Janoviček. Prosíme o včasný příchod.“


Hlášení místního rozhlasu ze čtvrtka 29. října 2015


Informování o sobotní akci „podzimní tvoření“, doplněné programem pro děti „s lampionem za pokladem“ – viz « bližší informace ».


Hlášení místního rozhlasu z pondělí 7. září 2015


„V úterý 8. září 2015 bude v Bohuňově od 7.30 do 10 hodin z důvodu údržby na el. zařízení vypnutý elektrický proud.“


„SDH oznamuje, že bude probíhat odvoz použitých elektrospotřebičů, a je tedy možnost dovést je pod budovu bývalé školy v Bohuňově, případně v Janovičkách přímo p. Vítu Mičínovi, a to již ode dneška až do neděle 13. září 2015.“


Zkouška místního rozhlasu ze čtvrtka 3. září 2015


Ve čtvrtek 3. září 2015 proběhla zkouška místního rozhlasu (prostřednictvím reprodukované hudby, s doplněním informace o probíhající zkoušce).


Hlášení místního rozhlasu ze soboty 29. srpna 2015


„Srdečně Vás zveme na zábavné odpoledne pro děti, které se koná dnes od 14 hodin pod KD v Bohuňově. Bohaté občerstvení zajištěno. Rozloučíme se s prázdninami posezením s dětmi a přáteli až do večerních hodin.“


„Občané mohou opět využít o tomto víkendu kontejnery na bioodpad, v Janovičkách na návsi, v Bohuňově pod budovou bývalé školy.“


Dřívější hlášení místního rozhlasu v obci BohuňovUmístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2024
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mailové adresy