Obecní úřad Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)


Základní údaje a kontaktní spojení


Telefon

566 550 562 ť kancelář OÚ   
725 101 204 ť mobilní telefon
606 170 361 ť starosta obce


Adresa

Bohuňov čp. 40

593 01  Bystřice nad Pernštejnem


Během roku 2018 byl OÚ přestěhován z budovy KD čp. 50  do budovy čp. 40.


Úřední hodiny

středa ť 15.30–18.00 h

(vychází-li na středu státní svátek, úřední hodiny automaticky odpadají)


Elektronické kontakty

Úřední e-mailová adresa ť obec@bohunov.cz
Adresa datové schránky ť Obec Bohuňov  ID: mtna9pp
E-podatelna ť posta.bohunov@mu.bystricenp.cz

(e-podatelna je určena pro žádosti s elektronickým podpisem)


Čísla bankovních účtů

23626751/0100 (Komerční banka, a.s.)
94-12214751/0710 (Česká národní banka)


Identifikační číslo organizace

IČO: 00599298


Povinně zveřejňované informace dle standardu ISVS

« Obec Bohuňov na portálu Města a obce online »


Informování místního obyvatelstvaHlášení místního rozhlasu

« Hlášení místního rozhlasu v obci Bohuňov »


Služba tzv. mobilního rozhlasu

V naší obci je nabízena možnost služby Mobilního rozhlasu, viz Ť podrobnější informace ť, zřízeného v únoru 2020
vedením obce, a proto v případě dotazů k této nové službě kontaktujte prosím přímo starostu obce (viz kontakty).

Doplňující informace:  Tato elektronická služba nemá žádnou přímou či nepřímou souvislost ani provázanost s provozem internetových stránek obce Bohuňov nebo s elektronickou úřední deskou obce.

Ani Mobilní Rozhlas však není vhodné vnímat jako jediný zdroj informací, např. z důvodu jeho propojení s telekomunikačními službami, z jejichž používání logicky vyplývají případná rizika (sice méně častá, avšak reálná) typu dočasné ztráty mobilního signálu, nebo vybití baterie mobilního telefonu, a proto nemůže být vždy garantováno (okamžité) doručení zprávy.


Informace k výskytu koronaviru

« Dokumenty a odkazy k výskytu koronaviru »
(ponecháno spíše již jen pro zajímavost)


Nejnovější aktuální důležité informace nejen pro občany naší obce jsou k dispozici prioritně na « Úvodní stránce », přičemž v případě jejich dlouhodobější platnosti bývají časem přesunuty samozřejmě i na tuto internetovou stránku „Obecní úřad Bohuňov“.


Hospodaření s odpadyÚřední dokumenty a informace s dlouhodobější platností nebo jiná sdělení – především pro místní obyvatele 


Územní plán Bohuňova a JanovičekZákony České republikyOchrana osobních údajů (GDPR)Obecní úřad v Bohuňově (v budově bývalé školy)

▲  Obecní úřad na nové adrese Bohuňov čp. 40  (foto – Mgr. Petr Šikula)


Členství obce Bohuňov a udělená ocenění


Členství v dobrovolném svazku obcí « Mikroregion Bystřicko »


Program obnovy venkova – naše obec má tento program zpracován, což umožňuje účast v soutěži Vesnice roku, v rámci níž získala obec Bohuňov několik ocenění:


« DIPLOM za vzorné vedení kroniky » (2014)
Ocenění Ministerstva obrany « za péči o pietní místa » (2012)
« DIPLOM za vzorné vedení kroniky » (2006)


Současné zastupitelstvo obce Bohuňov


Bc. Petr VÁŠA – starosta obce
Ing. Jaroslav KOUTNÍK – místostarosta
Luboš SRNSKÝ – předseda kontrolního výboru
Hana HOUDKOVÁ, DiS. – předsedkyně finančního výboru
Jan ŽILKA – předseda lesního výboru
Mgr. Hana BORKOVÁ – členka finančního výboru
Jan MIČÍN – člen lesního výboru


« Platný jednací řád zastupitelstva obce Bohuňov »


Výbory obce Bohuňov


« Jednotlivé výbory obce Bohuňov »  [pdf soubor]
 Ze získaných finančních podpor


Dovybavení hasičské zbrojnice SDH Bohuňov
bylo finančně podpořeno
« z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ».

Předmětem projektu je dovybavení zázemí hasičské zbrojnice pro jednotku SDH Bohuňov, včetně doplnění technického vybavení jednotky. Jedná se o pořízení kalového čerpadla s vlastní pohonnou jednotkou, vč. příslušenství, s využitím při odčerpávání vody z objektů. Zázemí hasičské zbrojnice bude dovybaveno uzamykatelnými skříňkami k uložení potřebného materiálu.

Podpořeno z Evropského fondu pro rozvoj venkova


Vybudování nového chodníku v Bohuňově
(před kamenným křížem) bylo finančně podpořeno « z Evropského fondu pro regionální rozvoj »
(realizace akce – červen 2021)

Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Oprava povrchů komunikace v místní části Janovičky byla finančně podpořena z Fondu Vysočiny (realizace akce – červenec 2017)

Podpořil Kraj Vysočina


Další praktické informace pro občanyMožnosti odvádění a likvidace odpadních vod v obci


Ve středu 17. května 2023 se v kulturním domě v Bohuňově konala Ť veřejná prezentace ť, v rámci které bylo představeno řešení odkanalizování Bohuňova i Janoviček – viz « přehled od projekční kanceláře ».


Projekt revitalizace budovy kulturního domu – Bohuňov čp. 50


V rámci zastupitelstva obce ze dne 11. prosince 2019 (viz Ť usnesení ť) bylo schváleno zadání studie na úpravy kulturního domu a jeho bezprostředního okolí. Během zimy 2020/2021 zpracovávala projekční kancelář technickou dokumentaci nutnou k podání žádosti o stavební povolení navazující na podání žádosti o dotaci (buď z národních nebo Evropských fondů).Výsledek již dokončené rekonstrukce budovy bývalé školy (Bohuňov čp. 40), která probíhala v letech 2016 až 2018, přibližují některé fotografie « z fotoalba » akce oslav osmičkových výročí a znovuotevření budovy bývalé školy v Bohuňově (ze 6. července 2018).


Pro zajímavost zde níže ponecháváme některé již dříve zveřejněné dokumenty k rekonstrukci budovy bývalé školy.

« Celkový situační a koordinační výkres  »  [0,4 MB]

« Výkres přibližující stav po přestavbě – jednotlivé pohledy »  [0,8 MB]

« Výkres řez A – A »  [0,7 MB]

« Výkres řez B – B »  [0,7 MB]

« Výkres řez C – C »  [0,7 MB]

« Výkres půdorysu 1. podzemního podlaží »  [0,6 MB]

« Výkres k úpravám stropu nad 1. podzemním podlažím »  [0,4 MB]

« Výkres půdorysu 1. nadzemního podlaží »  [1,2 MB]

« Výkres k úpravám stropu nad 1. nadzemním podlažím »  [0,5 MB]

« Výkres půdorysu podkroví »  [0,9 MB]

« Výkres konstrukce krovu »  [6,4 MB]

« Výkres střechy »  [0,3 MB]

« Studie a návrh možného budoucího využití budovy bývalé školy v Bohuňově – dokument ze září 2015 »  [2 MB]


Poznámka:  Výše zveřejněné dokumenty jsou dostupné ve formátu souboru PDF, pokud není v hranatých závorkách uvedeno jinak.

  Praktické informace k problematice výskytu koronaviru a k očkování  


Na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bylo rozhodnuto – s platností od čtvrtka 5. května 2022 – o zrušení všech mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, tj. skončila povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb, viz « podrobnější informace z 5. května 2022 ».


Užitečné odkazy ponechané spíše již jen pro zajímavost


Vzhledem k velkému množství užitečných odkazů (nashromážděných v rámci mnoha průběžných aktualizací této stránky již od jara 2020) byl časem proveden výběr těch relativně nejužitečnějších odkazů, který je umístěn níže pod tímto úvodním informativním textem.
Ostatní nevybrané odkazy (umístěné níže pod statistickými údaji převzatými od ministerstva zdravotnictví) jsou na této stránce také ponechány (pro zajímavost) nadále.

Výběr relativně nejužitečnějších odkazů
(jejichž platnost kontrolována začátkem května 2022)
je zde pro zajímavost ponechán i nadále po 5. květnu 2022.Další užitečné informace a odkazy (ponechané pro zajímavost)


Očkování proti koronaviru

Ť Samostatné internetové stránky k očkování proti koronaviru »


Ť Aktuální informace (i letáky) k očkování proti koronaviru »


Ť Centrální rezervační systém k očkování proti koronaviru »


Ť Mapa očkovacích míst nejen v našem regionu »


Ť Očkovací místa v Novém Městě na Moravě a ve Žďáru n. S. »


Ť Praktické informace k očkování (včetně otázek a odpovědí) »


Ť Praktické informace o vakcínách (včetně otázek a odpovědí) »


Ť Zajímavé názorné statistické údaje a mapky k očkování »


Ť Časová osa očkování proti koronaviru »


Názorné mapy či grafy k situaci nejen v krajích a okresech, ale i v konkrétních obcích


Ť Názorné mapy aktivních případů a počtu hospitalizovaných ť


Ť Názorné mapy vývoje nákazy v okresech a krajích v přepočtu na sto tisíc obyvatel ť


Ť Mapa zachycující výskyt koronaviru v jednotlivých obcích z posledních dní ť


Ť Mapa s přehledem vývoje počtu nových nemocných v jednotlivých obcích ť


Ť Mapy zachycující vývoj epidemie koronaviru v ČR »


Ť Ověřené statistické přehledy od krajských hygienických stanic »


Informace ze zdravotnictví v našem regionu a odběrová místa


« Aktualizované ordinační doby lékařů v Bystřici n. P. »


« Nejnovější informace z nemocnice v Novém Městě na Moravě »


Ť Mapa očkovacích míst nejen v našem regionu »


« Nabídka jednotlivých možností odběrů v našem regionu »


« Mapa všech odběrových testovacích míst v Kraji Vysočina »


« Pravidla pro návštěvu odběrového místa »

Nabídka testu na přítomnost protilátek proti koronaviru na poliklinice v Bystřici nad Pernštejnem


Testování (vyšetření) na přítomnost protilátek proti koronaviru (nebo mj. také test na zjištění množství vitamínu D)
nabízí Ť Oddělení klinické biochemie a hematologie », které se nachází ve 3. patře Ť na poliklinice » v Bystřici n. P.


Ť Podrobnější informace o protilátkách po překonání onemocnění koronavirem »


Ť Informace o testu (na protilátky proti koronaviru) prováděném na poliklinice v Bystřici n. P. »


Ť Informace o vyšetření protilátek proti koronaviru prováděném na poliklinice v Bystřici n. P. »


Ť Význam vitamínu D a možnost testu na zjištění množství vitamínu D (opět na poliklinice v Bystřici n. P.) »


Nabídka testu na přítomnost protilátek proti koronaviru v nemocnici v Novém Městě na Moravě

« Novoměstská nemocnice nabízí samoplátcům testy na přítomnost protilátek »


« Informace o místu s testováním na protilátky v nemocnici v Novém Městě na Moravě »


Užitečné a praktické informace ke koronaviru nebo oficiální pdf letáky


« Užitečné pdf letáky a další materiály ke stažení (nejen od Ministerstva zdravotnictví) »


« Pdf leták k porovnání rozdílů mezi rouškami a respirátory »


« Pdf leták „Upřesnění pojmů“ »


« Pdf leták „Co mám dělat, když se u mě PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19“ »


« Pdf leták „Co mám dělat, když MÁM NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TESTU“ »


« Pdf leták „Co mám dělat, když MÁM POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU“ »


« Pdf leták „Co mám dělat, když jsem byl V KONTAKTU S POZITIVNĚ TESTOVANÝM“ »


« Přehled užitečných informací rozdělených dle kategorií »


Ť Rozcestník širokého spektra informací k problematice koronaviru na www stránkách SZÚ »


Ť Národní zdravotnický informační portál – užitečné informace (nejen o koronaviru) od Ministerstva zdravotnictví »


Odkazy na užitečné a praktické informace na www stránkách vybraných ministerstev


Ť Aktuality na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví »


Ť Kompenzační programy pro firmy, živnostníky, podnikatele »


Ť Nejčastější dotazy a užitečné informace a návody k aktuálním opatřením ve školství od Ministerstva školství »


Ť Užitečné informace především pro zaměstnance či rodiče na www stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí »


Ť Užitečné informace pro podnikatele a živnostníky na www stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu »


Ť Užitečné informace z www stránek Ministerstva vnitra »


Informace k situaci v zahraničí


Ť Praktické informace a seznam a mapa evropských zemí podle míry rizika nákazy »


Ť Informace k cestám do zahraničí na www stránkách Ministerstva zahraničních věcí »


Aktuální statistické údaje k situaci ve světě  → « Mapa 1 » nebo « Mapa 2 »


Ze starších (většinou navíc již neaktuálních) zveřejněných dokumentů – ponecháno pro zajímavost


Ť Balíčky pro návrat zpět do normálního života – přehledná tabulka v pdf »


Ť Balíčky pro návrat zpět do normálního života – bližší informace »


Ť Příspěvek k plánu rozvolňování během jara 2021 »


Ť Protiepidemický systém hodnocení (PES) » v dubnu 2021 nahrazen Ť Balíčky pro návrat zpět do normálního života »


« Informace o nové verzi protiepidemického systému (tzv. „PES 2.0“) a o očkování (leden 2021) »


« Přehledné tabulky opatření v jednotlivých oblastech (školství, kultura a bohoslužby, průmysl, sport) »


Ť Představení protiepidemického systému hodnocení (PES) – listopad 2020 »


Ť Souhrn a statistiky o očkování proti koronaviru – pdf dokument z 25. února 2021 »


Ť Podrobné informace k očkování proti koronaviru – pdf dokument z 5. ledna 2021 »


Ť Vývoj epidemické situace v jednotlivých okresech ČR do 3. listopadu 2020 (tzv. „semafor“) »,
v druhé polovině listopadu tzv. „semafor“ nahrazen protiepidemickým systémem hodnocení


Ť Zdůvodnění vydaných opatření s přehledem a shrnutím stavu epidemie v ČR k 25. říjnu 2020 »Přehled a seznam užitečných odkazů aj. materiálů (nejen ke koronaviru) zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 ť starosta     
566 550 562 ť kancelář OÚ
2007–2024
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ ť Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mailové adresy