Elektronická úřední deska obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Elektronická úřední deska obce Bohuňov


     Úřední deska obce Bohuňov obsahuje dokumenty typu oznámení o konání zasedání zastupitelstva, usnesení zasedání zastupitelstva, obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, veřejné vyhlášky s územním rozhodnutím, vyhlášky krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních, a další úřední dokumenty určené ke zveřejnění.
     Dokumenty zveřejněné na elektronické úřední desce jsou zároveň vyvěšovány i na klasické úřední desce (vývěsní skříňka na přední stěně budovy kulturního domu v Bohuňově).

 

« On-line úřední deska obce Bohuňov »

 

     Nelze vyloučit, že by mohlo někdy dojít k situaci, kdy po otevření elektronické úřední desky v ní nebudou zdánlivě zobrazeny žádné dokumenty. Jedná se však o zavádějící skutečnost, neboť některé dokumenty, které byly v minulosti na elektronické úřední desce zveřejněny, jsou na ní neustále k dispozici, avšak je třeba provést jejich vyhledání pomocí jednoduchého postupu zobrazeného níže (druhou možností je potom zobrazení stavu k určitému datu). V souvislosti s nařízením GDPR však přestaly být k dispozici některé typy dokumentů (včetně usnesení zasedání zastupitelstva obce), které tak již nejsou na elektronické úřední desce zpětně k dispozici k nahlédnutí.

Postup ke zobrazení starších zveřejněných dokumentů

Postup ke zobrazení starších zveřejněných dokumentů

 

Poznámka: On-line elektronická úřední deska není přímou součástí internetových stránek obce Bohuňov, a proto zveřejňování dokumentů na této úřední desce není bezprostředně spjaté s aktualizacemi internetových stránek obce, přičemž jednotlivé úřední dokumenty v digitální podobě jsou na elektronickou úřední desku vyvěšovány jen prostřednictvím speciálního programu přímo z počítače v kanceláři obecního úřadu.

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2024
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mailové adresy