Informace o tradičních internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Informace o tradičních www stránkách obce Bohuňov


 Datum oficiálního zahájení provozu: 17. února 2007 (na adrese www.bohunov.cz)

 

 Změna adresy: 28. července 2023 (od tohoto data již jen na aktuální adrese www.bohunov.9e.cz)

 

Od 2. září 2015 – rozsáhlejší inovace www stránek (realizovaná postupně dle časových možností)

 

Součástí vlastní inovace je především vylepšený webdesign internetových stránek, zahrnující také tzv. „responzivní řešení“, díky kterému mají internetové stránky schopnost přizpůsobivosti svého obsahu jakémukoli rozlišení obrazovky (displeje) na všech zařízeních, umožňujících přístup k internetu (včetně např. malých obrazovek na tabletech a mobilních telefonech). Inovace postupně probíhá i u stránek sboru dobrovolných hasičů, a také u stránek věnovaných traktoriádě, které mají částečně odlišný design.
Postupné změny v rámci procesu inovace jsou zveřejňovány na stránce « mapa internetových stránek », přičemž odkazy i ze starších stránek jsou nadále plně funkční. Vzhledem k velkému množství jednotlivých internetových stránek (pro zajímavost – při svém vzniku v únoru 2007 obsahovaly 27 stránek, v roce 2015 již okolo 150 stránek, a v roce 2023 zahrnují již více než 200 stránek) nakonec nebylo možné provést (nejen z časových důvodů) inovaci úplně u všech stránek, a proto jsou některé stránky prozatím nadále v původním webdesignovém zpracování z roku 2007 (jedná se především např. o stránky s fotoalby z období let 2007 až 2015), avšak z hlediska obsahu (případně proměnlivých) informací či dat jsou však udržovány aktualizované, a (díky nadčasovému řešení z hlediska provázanosti) plně dostupné a v souladu s ostatními již inovovanými jednotlivými internetovými stránkami obce Bohuňov. Pro dokončení takto rozsáhlé inovace v krátkodobém časovém horizontu bohužel nebyly potřebné podmínky, nicméně to nic nemění na tom, že inovace internetových stránek obce Bohuňov bude nadále postupně pokračovat, mj. i díky nezávislému pojetí (trvajícímu již od vzniku stránek v únoru 2007), spočívajícímu mj. v tom, že provoz i funkčnost stránek nejsou nijak závislé na žádném softwaru (ani na jiných v současnosti běžně používaných on-line internetových službách), což dlouhodobě přináší výhody, spočívající např. v tom, že záležitost „povinnosti provozovatelů internetových stránek ukládat soubory cookies pouze s aktivním souhlasem návštěvníků (s platností od 1. ledna 2022)“ se na tyto internetové stránky obce Bohuňov logicky nevztahuje, neboť stránky nevytváří žádné cookies soubory (což si lze snadno ověřit v internetovém prohlížeči), a proto návštěvník našich internetových stránek není obtěžován žádnou automaticky vyskakující lištou (v souvislosti s cookies soubory), ani žádnými jinými omezeními; podobně je tomu i u „záležitosti GDPR“, neboť po návštěvnících internetových stránek obce Bohuňov není (a ani nikdy nebylo) požadováno zadávání či vyplnění žádného údaje (ani osobního), a proto o nich také žádné údaje logicky nejsou (a tím tak ani nemohou být) shromažďovány.

 

 Obsahový rozsah 

Tradiční stránky obce Bohuňov (www.bohunov.9e.cz) zahrnují informace nejen o Bohuňově, ale i o místní části Janovičky, do roku 1960 samostatné obci. S výjimkou stránky Janovičky, v níž jsou uvedeny shrnující údaje charakterizující tuto vesnici, je obsah všech zbývajících stránek společný pro obě vesnice. Stránky jsou prolnuty množstvím odkazů, které umožňují snadnější prohlížení či nalezení hledané informace.

 

 E-mailové adresy 

    adresa pro zprávy týkající se www stránek * bohunov-zr@email.cz

adresa na OÚ (pro zprávy úředního charakteru) * obec@bohunov.cz

 

Poznámka: Pro větší zviditelnění jsou jednotlivé odkazy (na adresy internetových
   stránek, apod.) obklopeny tzv. francouzskými uvozovkami.

 

 Kompatibilita (slučitelnost) 

Internetové stránky obce Bohuňov jsou funkční na jakýchkoli používaných počítačích či jiných elektronických zařízeních, umožňujících připojení k internetu. Jejich funkčnost testována v operačních systémech Windows 9xWindows 11 a v mnoha internetových prohlížečích – např. Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Seznam.cz prohlížeč, Opera, Safari, SeaMonkey; stránky však fungují bezproblémově i v jiných prohlížečích, vedle toho dále také v operačním systému Linux, či v operačním systému Android (pro mobilní telefony), apod.

 

Stránky se zobrazují bezproblémově v jakémkoli rozlišení monitoru či obrazovek, přičemž ty stránky, které byly již inovovány, mají schopnost přizpůsobivosti svého obsahu i na malých obrazovkách (např. na mobilních telefonech či tabletech).

 

 E-mailové zprávy související s tradičními www stránkami obce Bohuňov 

Různé příspěvky (např. fotografie, aj.), nebo dotazy vztahující se k internetovým stránkám, lze zasílat na adresu bohunov-zr@email.cz, přičemž tato e-mailová adresa bývá kontrolována (téměř) každodenně.

 

 Použité zdroje 

I internetové stránky podléhají tzv. autorskému zákonu, a proto převzetí a další zveřejnění či publikování jakýchkoli informací z těchto stránek (včetně obrázků a fotografií) je možné pouze s uvedením použité internetové stránky a datumu (např. „www.bohunov.9e.cz/soucasnost.html [28.07.2023]“; apod.)

 

Poznámka:  K Bohuňovu a k Janovičkám existuje i množství dalších doplňkových zdrojů
               a proto přirozeně níže uvedený přehled není vyčerpávajícím seznamem.

 

« Kroniky » vztahující se k Bohuňovu a k Janovičkám

 

Kolektiv autorů: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960, svazek XI.

(Ostrava, Profil, 1988)

 

Tenora, Jan: Vlastivěda Moravská. Bystřický (n. P.) okres. (Brno, Musejní spolek, 1907)

 

Urbanistická studie SÚ Bohuňov (Žďár nad Sázavou, Studio P, 1996)

 

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 – Vysočina – okres Žďár nad Sázavou (Jihlava, ČSÚ, 2001)

 

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 – základní informace o obci (Praha, ČSÚ, 2003)

apod. publikace se statistickými údaji, vydané Českým statistickým úřadem

 

Autorství fotografií zveřejněných na tradičních internetových stránkách obce Bohuňov (pokud není uvedeno přímo u popisu pod fotografií nebo na samotné fotografii) je následující – autorem fotografií z kroniky (na stránkách www.bohunov.9e.cz/kroniky.html, www.bohunov.9e.cz/kronika.html) je PhDr. Martin Šikula; fotografie z předávání diplomu (na www.bohunov.9e.cz/kroniky.html) pochází z krajského úřadu v Jihlavě, a autorem všech zbývajících neoznačených či výše nezmíněných fotografií zveřejněných na www stránkách obce Bohuňov je Mgr. Petr Šikula (autor pojetí, struktury, grafického i textového zpracování těchto internetových stránek).

 

© Mgr. Petr Šikula * 2007–2024

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2024
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mailové adresy