Volné téma na stránkách obce Bohuňov - www.bohunov.cz

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

VOLNÉ TÉMA

     Stránka „Volné téma“ poskytuje prostor k publikování jakýchkoli příspěvků vztahujících se k naší obci. Význam má tedy především pro obyvatele a rodáky Bohuňova a Janoviček.

 

     Předem děkujeme za jakékoli poskytnuté příspěvky, vztahující se k současnosti či k minulosti Bohuňova nebo Janoviček, přičemž zde není stanoveno žádné časové ani tématické omezení, což potvrzuje i samotný název této internetové stránky. Příspěvky prosíme zasílat na e-mailovou adresu info@bohunov.cz, avšak lze případně i klasicky na poštovní adresu OÚ, nebo je samozřejmě možné zanést příspěvek osobně do kanceláře « obecního úřadu ».

 

     Jakéhokoli poskytnutého příspěvku si ceníme, a proto jako přirozenou samozřejmost a zároveň i jako symbolické poděkování uvádíme jméno přispěvatele (autora příspěvku). Dle případného přání respektujeme a umožňujeme i možnost neuvedení jména.

 

     Dlouhodobě vítáme též jakékoli fotografie (opět zde není stanoveno žádné tématické či časové omezení), kterým je pak věnována stránka « Fotoalbum obce Bohuňov ».

 

 Přehled dosavadních příspěvků týkajících se Bohuňova či Janoviček 

 

« Bohuňovská traktoriáda 2018 » (květen 2018)

 

« Bohuňovská traktoriáda 2017 » (květen 2017)

 

« Bohuňovská traktoriáda 2016 » (květen až červen 2016)

 

« Bohuňovská traktoriáda 2015 » (květen 2015)

 

« Bohuňovská traktoriáda 2014 » (květen 2014)

 

« Největší intarzovaný obraz » (leden 2014)

 

« Bohuňovská traktoriáda 2013 » (květen 2013)

 

« Ocenění za péči o pomník » (srpen 2012)

 

« Bohuňovská traktoriáda 2012 » (květen 2012)

 

« Horkovzdušné balóny » (leden 2011)

 

« Letecké fotografie Bohuňova a Janoviček » (květen 2010)

 

« Bohuňovský banánovník » (únor 2010)

 

« Tradiční bohuňovské hody » (říjen 2009)

 

« Památka na rok 1918 v naší obci » (říjen 2008)

 

« Z historie bohuňovské školy » (září 2008)

 

« Letecké záběry na Bohuňov » (září 2007)

 

 Novinové příspěvky týkajících se Bohuňova či Janoviček 

 

    Prostřednictvím této stránky též zpřístupňujeme původní články či příspěvky (např. z novin, časopisů, ale také např. i z „internetových novin“), zmiňující se o naší obci. Počet zde umístěných příspěvků není samozřejmě vyčerpávající, a proto předem děkujeme za tip na jakýkoli další (zmiňující Bohuňov nebo Janovičky), jenž byl (např. v novinách) zveřejněn.

 

« Internetový novinový článek ze zdarsky.denik.cz » (duben 2018)

 

« Internetový novinový článek ze zdarsky.denik.cz » (duben 2017)

 

« Internetový novinový článek ze zdarsky.denik.cz » (duben 2016)

 

« Internetový novinový článek ze zdarsky.denik.cz » (duben 2015)

 

« Novinový článek ze Žďárského deníku » (duben 2015)

 

« Další novinový článek ze zdarsky.denik.cz » (říjen 2014)

 

« Novinový článek ze zdarsky.denik.cz » (říjen 2014)

 

« Článek ze Žďárského deníku » (srpen 2014)

 

« Novinový článek z týdeníku Vysočina » (květen 2014)

 

« Článek ze Žďárského deníku » (květen 2013)

 

« Článek ze Žďárského deníku » (duben 2013)

 

« Článek ze Žďárského deníku » (říjen 2012)

 

« Článek ze Žďárského deníku » (srpen 2012)

 

« Článek ze Žďárského deníku » (květen 2012)

 

« Článek ze Žďárského deníku » (duben 2012)

 

« Článek ze Žďárského deníku » (prosinec 2011)

 

« Článek z časopisu Vlasta » (říjen 2011)

 

« Novinový článek z týdeníku Vysočina » (červen 2011)

 

« Novinový článek na stránkách iDnes.cz » (březen 2011)

 

« Novinový článek z měsíčníku Bystřicko » (červenec 2009)

 

« Novinový článek na www.vysocina-news.cz » (červen 2009)

 

Upřesnění: V posledních letech se v regionálních novinách občas objevily krátké články (o délce několika málo vět), které se sice přímo vztahují k naší obci, avšak tyto krátké příspěvky, které obsahují v podstatě pouze informace převzaté z oficiálních internetových stránek naší obce, zde přirozeně nezveřejňujeme, a to především z důvodu jejich informační duplicity.

 

Poznámka: OÚ Bohuňov vydává od roku 2007 vlastní Zpravodaj obce, který vzhledem ke svému obsahu, určenému primárně pouze pro obyvatele Bohuňova a Janoviček, a též s přihlédnutím k jeho bezplatné distribuci do všech domácností v obci, není proto zapotřebí zveřejňovat v digitální podobě na internetových stránkách. Pro případné zájemce z řad širší veřejnosti mimo Bohuňov a Janovičky je tento občasník k dispozici v kanceláři OÚ Bohuňov (čp. 40), přičemž Zpravodaj obce vychází pouze v klasické tištěné podobě, a jeho případné šíření v digitální podobě (prostřednictvím nelegálně zhotovené zdigitalizované verze) je zakázáno.

 

 Video příspěvky (např. z TV) týkající se Bohuňova či Janoviček 

 

« Z pořadu Show Jana Krause (TV Prima) » (září 2011)

 

 Hlasovací ankety či dotazník

 

« Výsledky ankety k letnímu kinu  2016 » (květen 2016)

 

« Přehled zvažovaných investičních záměrů obce Bohuňov »

(Přehled byl obsažen v on-line dotazníku z ledna 2015)

 

Poznámka:  Časový údaj (uvedený v závorce za odkazem na příspěvek) uvádí datum vzniku
příspěvku, zatímco na stránce Fotoalbum je uváděno datum, ke kterému se fotografie vztahují.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2024      « e-mailové adresy »