Vítejte na tradičních internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na tradičních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V neděli 7. července 2024 od 10.30 hodin se v Bohuňově konala tradiční „pouťová mše“ (vzhledem k nejistému a nakonec i deštivému počasí tentokrát v kulturním domě v Bohuňově).


Ve středu 26. června 2024 se konalo zasedání zastupitelstva obce, viz « usnesení ».


Z návsi v Bohuňově (autor – Mgr. Petr Šikula)



 Počasí 



 Nejnovější úřední dokumenty či informace 


« Elektronická úřední deska »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány ty nejnovější nebo výběr těch aktuálně stále platných. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 



Od 28. července 2023 jsou tyto tradiční internetové stránky obce Bohuňov (které byly od 17. února 2007 umístěny více jak 16 let na adrese www.bohunov.cz) provozovány i nadále, avšak již jen na této internetové adrese www.bohunov.9e.cz


Nejnovější úřední dokumenty jsou i nadále k dispozici na elektronické úřední desce, případné další informace či dokumenty vydávané obecním úřadem (nezařazované mezi dokumenty na elektronické úřední desce) by měly být dostupné na adrese www.bohunov.cz

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2024
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mailové adresy